Hallitus 2014 [pöytäkirjat]

Suomen Briard ry:n hallituksen, paikallisjaostojen ja toimikuntien tiedotuksia.
Vastaa Viestiin
Suomen Briard ry.
Viestit: 324
Liittynyt: 21.04.05 11:59

Hallitus 2014 [pöytäkirjat]

Viesti Kirjoittaja Suomen Briard ry. »

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2014
Pöytäkirja

Läsnä: Ulla-Maj Leppäkorpi (pj), Annamari Aarnio (siht), Ilkka Liinamaa (th), Henna Mattila, Kati Jokio, Leena Lindblad, Jari Pellas, Satu Lindholm, Pia Pynnä

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse 31.1.2014.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on toimitettu jäsenille sähköpostitse 31.1.2014. Kokoukseen osallistui puheenjohtaja ja viisi varsinaista hallituksen jäsentä. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

4. Talous ja tapahtumat
-Yhdistyksen jäsenmäärä vuonna 2013 oli 137 jäsentä. Tilinpäätös, joka osoittaa voitollista tulosta on toimitettu toiminnantarkastajille.

5. Vuosikokousasiat
-Hyväksyttiin toimintakertomus 2013 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2014.

6. Ulkomuototuomarikoulutus
Järjestetään 5.4.2014 SKL:n tiloissa Klaukkalassa. Jari Pellas lupautunut toimimaan kouluttajana ja toisena vastaanottavana tuomarina. Toista haetaan vielä. Jari hoitaa koulutusaineiston. Annamari laati ilmoituksen koulutuksesta ja toimittaa sen eteenpäin SKL/UMT sekä vastaanottaa ilmoittautumiset. Useampi hallituksen jäsen on lupautunut koirineen tapahtumaan. Yhdistys järjestää paikalle buffetin.

7. Käyttäytyminen näyttelyissä – tietojen kerääminen ja tilastointi
- Näyttelyarvostelulomakkeissa on vuodesta 2011 lähtien kerätty perinteisen kirjallisen arvostelun lisäksi erikseen merkittävillä rukseilla tietoa siitä, suhtautuuko koira tuomariin rodunomaisesti, väistäen vai vihaisesti sekä onko koira yleisesti ottaen pelokas tai vihainen muille koirille.

Yhdistys ilmoittaa SKL:n luonnetoimikunnalle, että arvostelulomakkeilta saatavan tiedon keruuta pidetään liian työläänä suhteessa siitä saatuun hyvin ylimalkaiseen tietoon. Järkeväksi katsotaan kerätä tätä kautta saatavaa tietoa rodun erikoisnäyttelyistä, muilta osin luonteiden ja käyttäytymisen arvioiminen tulee perustua siihen kehitettyihin kokeisiin ja testeihin. Suomen Briard ry ei ole tilastoinut näyttelyarvostelujen käyttäytymistä koskevia tietoja. Yhdistys julkaisee vuosittain erikoisnäyttelyarvostelut, joissa julkaistaan myös koiran käyttäytymisen arviointi tilanteesta.

8. Tapahtumakatsaus
- tokomestis, anottu ja hyväksytty
- luonnetesti, anottu
- paimennuspäivä 7.6.2014, Somero
- Erikoisnäyttely, Uurainen 04.07.2015 anomus hyväksytty
- Erikoisnäyttely 2014 Mme Comby vastaanottanut tuomarointikutsun (Aulilta ja Ilkalta kysytty hostaamista, kypsyttelevät asiaa ajatuksissaan ennen vastausta), valokuvaajaksi on lupautunut Mika Vähä, kilpailuluokkapalkintoja joutuu varmaan vähän markkinoimaan. Kati on hoitanut työsarkailmoituksen. SKL on linkittänyt yhdistyksen erikoisnäyttelysivun tapahtumiinsa.
- PK-mestis Raisiossa 20.9.2014, viime vuotiseen malliin perustuva sopimus tulee piakkoin yhdistyksen pj:lle allekirjoitettavaksi.

9. Jalostusasiat, yhdistyksen tiedotusväylät
Ulkomailta on tullut kolmet kyselyt pennuista (Ruotsi, Venäjä), josta tuli taas mieleen että olisiko mahdollista yhdistyksen kotisivuille tehdä esim. yksi englannin kielinen sivu, jossa olisi muutama yleislause ja jotenkin näkyvissä Litters ja Breeders. Nykytilanteessa on ulkomaalaisen aika hankala navigoida sivuilla. Ulla-Maj voi olla apuna, jos tällainen englanninkielinen sivu päätetään julkaista.

Minna on päivittänyt kotisivuja mm. valiogalleriat ja jalostusuroslistan. Riikka Sammelvuo koosti vuoden 2012 tulosjulkaisun, Minna Saarimaa taittoi aineiston loppuun - tulosjulkaisu on löydettävissä yhdistyksen kotisivuilta.

10. Tiedoksi
Kennelrekisteriohje on taas uusittu.
http://www.kennelliitto.fi/sites/defaul ... e_2014.pdf

11. Tarvikemyynti
Tarvikemyynnille päätettiin antaa lupa tilata huppareita ja autotarroja.

12. Muut asiat
-

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.2.2014.


Ulla-Maj Leppäkorpi, puheenjohtajaAnnamari Aarnio, sihteeri
Suomen Briard ry.
Viestit: 324
Liittynyt: 21.04.05 11:59

Re: Hallitus 2014 [pöytäkirjat]

Viesti Kirjoittaja Suomen Briard ry. »

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014
Järjestäytymiskokous

Läsnä: Henna Mattila (pj), Annamari Aarnio (siht.), Pipsa Piironen, Satu Lindholm, Siru Erkkilä, Kati Jokio

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse 26.2.2014.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokoukseen osallistui puheenjohtaja ja neljä varsinaista hallituksen jäsentä. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin lisäyksin kohtaan 9. Muut asiat: SKL rotujärjestöjen ja rotua harrastavien yhdistysten kennelnimianomusten lausunnot.

4. Toimintailmoitukset
Suomen Kennelliittoon ja Palveluskoiraliittoon on toimitettu toimintailmoitukset.
Tehdään toimihenkilömuutokset- ja sääntömuutos PRH:hon.

5. Toimihenkilöt
Hallitus valitsi taloudenhoitajaksi Tiina Järveläisen. Jäsensihteeriksi valittiin Annamari Aarnio. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Kati Jokio. Yhdistyksen tulevia ulkomuototuomarikoulutusasioiden yhteyshenkilöksi valittiin Kati Jokio. Riikka Sammelvuo on lupautunut koostamaan vuoden 2013 tulosjulkaisun.

6. Talous
Yhdistyksen talous päätyi voitolliseen tulokseen vuodelta 2013.
Lähetetään postitse vuoden 2014 jäsenmaksut.

7. Ulkomuototuomarikoulutus
Yhdistys järjestää la 5.4. ulkomuototuomarikoulutuksen ja arvostelukokeen Klaukkalassa, Kennelliiton koulutustilassa.
Kouluttajana toimii Jari Pellas ja vastaanottavina tuomareina Jari Pellas sekä Päivi Eerola. Kennelliitto hoitaa valvojan paikalle.
http://www.ulkomuototuomarit.fi/koulutukset.html

8. Erikoisnäyttely Harjavallassa
Mme Comby on vastaanottanut kutsun tulla tuomaroimaan erikoisnäyttelyymme. Tuomarihostiksi on lupautunut Auli- ja Ilkka Liinamaa. Tapahtuman kuvaa Mika Vähä.

9. Muut asiat

ROTUJÄRJESTÖJEN JA ROTUA HARRASTAVIEN YHDISTYSTEN KENNELNIMIANOMUSTEN LAUSUNNOT
Kennelliitto on laatinut joukon säädöksiä edistääkseen laadukasta koirien kasvattamista. Tällaisia ovat esim. jalostusstrategia, kennelnimisääntö, kasvattajasitoumus ja koirarekisteriohje.

Kennelliitto on laatinut kasvatustoimintaan liittyvän säännöstön laadukkaan koirankasvatuksen edistämiseksi. Kennelnimellä koiria kasvattavan edellytetään noudattavan hyvää kenneltapaa. Kennelnimen haltijat sitoutuvat kasvattajasitoumuksella noudattamaan tarkasti koiran kasvattamiseen ja omistamiseen liittyviä ehtoja.

Kennelnimisäännön tarkoituksena on asettaa vähimmäisvaatimukset kennelnimen saantiin, sen käyttämiseen ja siitä luopumiseen. Kennelnimen saannin vaatimuksissa mainitaan hakijalta vaadittavasta kouluttautumisesta ja jäsenyydestä Kennelliittoon ja kasvattamansa rodun rotujärjestöön ja/tai rotua harrastavaan yhdistykseen. Ennen Kennelliitossa tapahtuvaa hakemuksen käsittelyä, vaaditaan asiasta rotujärjestön lausunto. Useimmat järjestöt antavat vain lausunnon pelkästä jäsenyydestä. Muutamat järjestöt/yhdistykset ovat asettaneet lisäehtoja puollon antamiselle. Sellaisina ehtoina on esiintynyt jäsenyyden kestämisen pituus sekä osallistuminen järjestön toimintaan ja tapahtumiin. Kennelliitto ei katso kohtuulliseksi tällaisten ehtojen asettamista. Kennelliitto on hyväksynyt kennelnimihakemuksia, vaikka järjestö on evännyt puoltonsa em. syistä. Yhtenä kennelnimen saantiehtona on tarkoituksellisesti väljästi tulkittava määritelmä – hakijan täytyy olla sopiva kennelnimen haltijaksi. Tähän ehtoon vedoten järjestöllä on mahdollisuus antaa kielteinen lausunto kennelnimen saannille. Tällöin perustelu on kirjattava järjestön lausuntoon. Perusteluja voivat olla esim. hakijan eläinsuojelulliset rikkomukset ja rikokset, sekarotuisten pentueiden kasvattaminen, Kennelliiton, järjestön ja/tai yhdistyksen sääntöjen tai ohjeiden vastainen toiminta, tai muu rikollinen toiminta. Kennelnimen haltijat saavat rekisteröidä kasvattamansa koirat edullisemmin Kennelliiton rekisteriin.

Kennelliiton Omakoira-palvelun kautta tapahtuva sähköinen kennelnimien käsittely mahdollistaa hakijan täydellisten yhteystietojen sekä tiedon muiden saantiehtojen täyttymisestä yhdistyksen käyttöön. Kennelliitto suosittelee, että järjestöt ja yhdistykset suuntaavat ohjausta ja valistusta suoraan kasvatustyötä aloitteleville kasvattajille ja kennelnimen hakijoille. Yhdistysten tulisi tarjota jäsenilleen niin laadukasta koulutusta ja muuta toimintaa, että myös kokeneemmat kasvattajat hyötyisivät siitä merkittävästi. Jäsenenä pysyminen tulisi tehdä niin houkuttelevaksi, että kasvattajat saadaan sitoutumaan yhteistyöhön rotunsa hyväksi. Kasvattajat tulisi aktivoida ottamaan kantaa esim. oman rotunsa JTO- ja PEVISA-ohjelmien sisällön luomiseen.

Yhdistysten tulisi seurata omien rotujensa kasvattajia, varsinkin kennelnimeä käyttäviä. Jos kennelnimen saantiehdot eivät myöhemmin enää täyty, tulee järjestön ilmoittaa siitä Kennelliittoon. Kasvattajien tukena ovat Kennelliiton kennelpiireissä toimivat kennelneuvojat ja aluekouluttajat.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 5.3. klo 10.13.


Henna Mattila
puheenjohtajaAnnamari Aarnio
sihteeri
Suomen Briard ry.
Viestit: 324
Liittynyt: 21.04.05 11:59

Re: Hallitus 2014 [pöytäkirjat]

Viesti Kirjoittaja Suomen Briard ry. »

Hallituksen kokous 3/2014
Pöytäkirja

Osallistujat: Henna Mattila (pj), Annamari Aarnio (s), Tiina Järveläinen (th), Satu Lindholm, Kati Jokio, Siru Erkkilä, Leena Lindblad, Pipsa Piironen

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse 24.4.2014

]b]2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen[/b]
Kokouskutsu on toimitettu jäsenille sähköpostitse 24.4.2014 Kokoukseen osallistui puheenjohtaja ja viisi varsinaista hallituksen jäsentä. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin

4. Talous ja tapahtumat
7.5.2014 mennessä jäsenmaksun on maksanut 107 jäsentä ja 3 perhejäsentä.
Kaikki taloudenhoitajalle toimitetut laskut ovat maksettu. Rahatilanne tileillä on hyvä.

5. Jalostusilmoitukset

kennel Kirmix
kasvattaja Leena Lindblad, Kellokoski
P. 040 553 6147 email. leena@kirmix.fi

I. Eye Candy Chocolade Cowboy
( Zhamanen You´re The Fire – Calliope Badria´s Darling)
lonkat: B/B, kyynär: 0/1, silmät: ok
nly: ERI käyttö: - Luonne: LT +93 laukauskokematon

e. C.I.E BALTV-12 SEV-13 Kirmix Quinta de la Rosa
(Usually The Best Moravia Campanella – Kirmix Daiquiri )
lonkat: A/A, kyynär 0/0 , silmät: ok
Nly: C.I.E käyttö: - luonne: MH

Astutus: toukokuu 2014

Täyttää kriteerit A-listalle.

Päätös: Yhdistelmä täyttää jalostustoimikunnan ohjesäännöt ja pääsee listalle A. Leena Lindblad ei osallistunut asian käsittelyyn jäävinä.


kennel Black Valiants
kasvattaja Janette Lehtonen, Vehmaa
P. 040 719 9558 email. janette.lehtonen@dnainternet.net
pyytää hyväksyntää seuraavalle yhdistelmälle:
I. C.I.E LV&LT MVA LTJV-09 Smooth Breeze Ford Ranchero (musta)
( Smooth Breeze Sinfony of Star – Zhamenen X-File of SB)
lonkat: B/B, kyynär: 0/0, silmät: ok
nly: C.I.E käyttö: BH, PAIM1-H luonne: MH
e. LV&BY MVA Cartier Monzerat Ivana (musta)
(Cartier Monzerat Hellas – Cartier Monzerat Lin)
lonkat: B/B, silmät: ok
Nly: MVA käyttö: - luonne: -
Astutus: huhti-toukokuu 2014

Päätös 15.4.2014 Yhdistelmä täyttää jalostustoimikunnan ohjesäännöt ja pääsee listalle B.

kennel Smooth Breeze
kasvattaja Hanna Koski , Vuorenpääntie 15, 32810 PEIPOHJA
P. 044 991 6247 e-mail: smoothbreeze93(a)hotmail.com

pyytää hyväksyntää seuraavalle yhdistelmälle:

i. PMV-09 C.I.B. & FI & SE & LV & LT & EE & BALT CH LTV-09 LTJV-07 JK2 Smooth Breeze Speedmaster
( Cinnamon Votre Sante x Smooth Breeze Shine Of Gold)
lonkat: C/C, kyynär: 0/0, silmät: ok
nly: MVA käyttö: JK2

e. C.I.E. & BALT & BY & LV & LT & EE CH, EE&LV&LT JCH, LTJV-09, V-10 Smooth Breeze Ford Galaxie
(Smooth Breeze Sinfony Of Star x Zhamanen X-File Of SB)
lonkat: A/A, kyynär: 0/0, silmät: ok
Nly: CIE käyttö: -

Astutus: 12.2.2014

Päätös 12.3.2014 Yhdistelmä täyttää jalostustoimikunnan ohjesäännöt ja pääsee listalle B.

6. Tuomarikoulutus
Kennelliiton Klaukkalan koulutustila ja halli suljettu 20.3.2014 alkaen.
Kyseessä on kiinteistöstä johtuva käyttökielto, joka ei ole ollut Kennelliiton tiedossa.
Tilat eivät ole käytössä 20.3.2014 alkaen toistaiseksi. Korvaavaa tilaa etsitään ja siitä tiedotetaan, kun sellainen on löytynyt.
Koulutusta varattiin tila Lohjan Koirakeskuksesta.
Koulutukseen ja arvostelukokeeseen osallistuneista seitsemästä tuomarista arvosteluoikeudet saavutti kolme tuomaria: Hilkka Salohalla, Veli-Pekka Kumpumäki ja Tuire Okkola.
Koulutuksen kokonaiskustannukset olivat reilu neljä sataa euroa.

7. Erikoisnäyttelyt
7.1. Vuosi 2013
Harjavalta järjesti mätsärin tapahtuman tueksi 13.4.2014
Tampereen suunnalle on suunnitelmissa järjestää Match Show vielä tämän vuoden puolella.
Hallitus puolsi esitystä Leena Laihosen hoitamaan erikoisnäyttelyn kanttiinipuolen korvauksineen.
Tuomarin majoitus on varattu.

7.2. Vuosi 2015
On anottu ja hyväksytty 4.7.2015 Uuraisille Jyväskylään, apukäsiä saadaan Jyväskylästä ja Pieksämäeltä.
Paikaksi on varattu Uurainen (Uurainen varattu heinäkuun eka viikonloppu 2015, perjantaista sunnuntaihin 3.-5.7.2015. )

7.3. Vuosi 2016
Tulee anoa syyskuuhun 2014 mennessä. Hallituksen tulee alkaa valmistella tätä.

8. Muut asiat
-

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.5.2014Henna Mattila
puheenjohtajaAnnamari Aarnio
sihteeri
Suomen Briard ry.
Viestit: 324
Liittynyt: 21.04.05 11:59

Re: Hallitus 2014 [pöytäkirjat]

Viesti Kirjoittaja Suomen Briard ry. »

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014
Pöytäkirja

Läsnä: Henna Mattila (pj), Annamari Aarnio (siht), Tiina Järveläinen (th), Siru Erkkilä, Pipsa Piironen, Kati Jokio, Satu Lindholm

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse 24.7.2014.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on toimitettu jäsenille sähköpostitse 24.7.2014. Kokoukseen osallistui puheenjohtaja ja neljä varsinaista hallituksen jäsentä. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

4. Talous ja tapahtumat
4.1 Tiinan yhteenveto

Taloudellinen tilanne on vakaa. Erikoisnäyttelyn loppusaldo on toistaiseksi laskematta.

4.2 Tilien käyttöoikeusmuutokset ajan tasalle
Yhdistyksen tileillä on vanhoja käyttöoikeuksia. Hallitus päätti poistaa tilien käyttöoikeuden kaikilta muilta, paitsi taloudenhoitajalta Tiina Järveläiseltä sekä yhdistyksen puheenjohtajalta Henna Mattilalta.

4.3 Agirotujoukkue
Yhdistys maksaa agirotujoukkueen ilmoittautumismaksun.

4.4 Päätetään tuomarihostauksen kuluista:
Hallitus päätti korvata erikoisnäyttelyn tuomarin hostauksesta Auli ja Ilkka Liinamaalle ateriakulut sekä 50% matkakuluista.

5. Menneet tapahtumat
Todettiin tähän astisten tapahtumien sujuneen hyvin ja pysyneen budjeteissaan. Eirkoisnäyttelyn loppulaskelma on vielä tekemättä. Ulkomuototuomarikoulutuksen osalta Suomen Kennelliitto korvaa osan koulutuspaikan vuokrakuluista.

6. Lehdelle uusi taittaja
Marika Valtajärvi on ilmoittanut luopuvansa jäsenlehden taitosta. Uudeksi taittajaksi on saatu Tiia Taipale. Hallitus päätti ostaa lisenssit kuukausimaksulla seuraaviin ohjelmiin: Photoshop, InDesing.
Tiia aloittaa taittotyön Marikan avustuksella numerosta 3/2014.

7. Erikoisnäyttely 2016
Hallitus keskusteli vuoden 2016 erikoisnäyttelyn järjestämisen resursseista. Kokousosallistujien enemmistö halusi pyrkiä pitämään erikoisnäyttelyn omana tapahtumanaan, eikä anomaan näyttelyä toisen näyttelyn yhteyteen. Hallituksen tulee selvittää 15.9.2014 erikoisnäyttelyn osalta piiri jonka alueella näyttely järjestetään, kolme vaihtoehtoista päivämäärää tapahtumalle sekä nimetä näyttelytoimikunta. Näyttely tulee anoa syyskuun 2014 loppuun mennessä.

8. Tiedotteita
- Kennellliitto:
Hyvä rotujärjestö,
Asia: Rotukohtaiset ohjeet liioiteltujen piirteiden huomioimisesta ulkomuotoarvostelussa (RKO)Suomessa on jo usean vuoden ajan noudatettu kaikkia rotuja koskevia yleisiä periaatteita, joihin ulkomuototuoreiden on tullut kiinnittää huomiota ulkomuotoarvostelussa. Tästä esimerkkinä epäterve rakenne, silmät, iho-ongelmat jne. Aikaisempaan ohjeistukseen pyydettiin kaikilta rotujärjestöiltä tietoja ja lausunto. Pohjoismaiset kennelliitot ovat nyt yhteistyössä laatineet uudet rotukohtaiset ohjeet liioiteltujen piirteiden huomioimisesta ulkomuotoarvostelussa. Ohjeita varten on kerätty lisätietoja rotujärjestöjen rotukohtaisista jalostuksen tavoiteohjelmista, ulkomuototuomareilta, eläinlääkäreiltä ja eläinvakuutusyhtiöiden tilastoista.

Tavoite on, että Suomessa nämä ohjeet otettaisiin käyttöön vuoden 2015 alusta.

Lisäyksenä aikaisempaan käytäntöön on raportointilomake, jonka ulkomuototuomari kehässä täyttää ko. rodun arvostelun jälkeen. Lomake täytetään aina listassa mainittujen rotujen osalta, mutta tuomari voi käyttää sitä tarvittaessa myös muiden rotujen kohdalla. Rotuanne/rotujanne ei mainita ko. ohjeissa, mutta jos muutoin haluatte kommentoida ohjeita, pyydämme toimittamaan kommentit 19.9.2014 mennessä osoitteella Suomen Kennelliitto ry./ Paula Rekiranta, Kamreerintie 8, 02770 Espoo tai sähköpostilla paula.rekiranta@kennelliitto.fi.

- Briardilla ei esiinny liioiteltuja piirteitä tällä hetkellä.

9. Muut asiat
- Jyväskylässä järjestetään agilitypäivä loppukesästä, järjestelyistä vastaa Riina Pullinen & Anne Holmberg. Kustannukset katetaan osallistumismaksulla.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 6.8.2014.

Henna Mattila
Puheenjohtaja
Annamari Aarnio
Sihteeri
Suomen Briard ry.
Viestit: 324
Liittynyt: 21.04.05 11:59

Re: Hallitus 2014 [pöytäkirjat]

Viesti Kirjoittaja Suomen Briard ry. »

Hallituksen kokous 5/2014
Pöytäkirja

Läsnä: Henna Maatila (pj), Annamari Aarnio (siht), Siru erkkilä, Pipsa Piironen, Kati Jokio, Satu Lindholm

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse 9.10.2014.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on toimitettu jäsenille sähköpostitse 9.10.2014. Kokoukseen osallistui puheenjohtaja ja neljä varsinaista hallituksen jäsentä. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.


3. Esityslistan hyväksyminen

4. Talous ja jäsenmäärä
4.1. Taloudellinen tilanne
Match Show Tampereella tuotti 507 euroa.

4.2. Jäsenmäärä
Yhdistyksen jäsenmäärä 16.6.2014 on:
134 varsinaista/kunnia/ainasjäsentä ja 4 perhejäsentä

5. Briardin arvostelukoe
Yhdistys on saanut pyynnön järjestää rodun arvostelukoe.
Arvostelukoe järjestetään 8.2.2015 Kennelliiton koulutustilassa Klaukkalassa (klo 13 alkaen).
Vastaanottavina tuomareina toimii: Jari Pellas & Harry Tast.

6. Vuosikokous 2015
Vuosikokous järjestetään 8.2.2015 Kennelliiton koulutustilassa Klaukkalassa.

7. Paimennuskollegion valintakokous 15.11.2014
Suomen Briard ry:tä valintakokouksessa edustaa Satu Vähä.

Paimennuskollegion säännöissä todetaan seuraavaa: ”

Yhdistyksenne nimetessä edustajansa tähän kokoukseen, on hänellä oltava kokoukseen osallistuakseen hänet edustajaksi nimenneen yhdistyksen kokouksen allekirjoitettu pöytäkirjanote tai erillinen yhdistyksen nimenkirjoittajien allekirjoittama valtakirja. Koska yhdistys sitoutuu maksamaan heidän edustajansa esittämän ja mahdollisesti kollegioon valittavan jäsenen kustannukset, tulee yhdistyksen edustajalla olla tiedossaan valtuudet yhdistyksen nimissä tekemäänsä esitykseen. "

Hallitus päätti ettei valintakokoukseen osallistumisesta korvata kokouskuluja. Mikäli yhdistyksen edustaja valitaan kollegioon, korvaa Suomen Briard ry. edustajalleen 0,2e/km matkakorvauksia kollegion kokouskuluista.

8. Erikoisnäyttely 2016
Teija Ketola ja Satu Vähä ovat ilmoittaneet halukkuutensa vastata vuoden 2016 erikoisnäyttelystä.
Hallituksen päätös 9.9.2014
paikka: Varsinais-Suomen kennelpiiri
näyttelytoimikunta: pj. Satu Vähä, sihteeri Kati Jokio, taloudenhoitaja Tiina Järveläinen
päivämääräehdotukset:
1. 30.7.2016 2. 2.7.2016 3. 11.6.2016

Erikoisnäyttely on anottu 26.9.2014 yllä olevin päivämäärin Varsinais-Suomen kennelpiiriin.

9. Jalostusilmoitukset

kasvattaja Anne Pentti, Äijälä
P. 050-5342994 , anne.pentti@gmail.com

I.Cartier Monzerat Enriqe (fawn)
( Cartier Monzerat Hocky x Cartier Monzerat Ammie)
lonkat: A/A, kyynär: 0/0, silmät: ok
nly: cacib, sert
käyttö: BH
luonne: MH suoritettu, Lt +170

e. Elodie Noire v.d. Boksenberg(musta)
(Vaurienne Ronja v.d. Boksenberg x Theo Noir de la Tour de Bailly)
lonkat: A/A, kyynär 0/0, silmät: ok
Nly: cacib, sert
käyttö: - luonne: MH suoritettu

Astutus: 16.7.2014

Päätös 28.8..2014 Yhdistelmä täyttää jalostustoimikunnan ohjesäännöt ja pääsee listalle A.


kasvattaja Mariia Touronen, Sastamala, Kennel Zhamanen
P. 044-3280775, zhamanen@gmail.com

i HeJV-12 JV-12 Zhamanen Lovestruck (fawn)
(Monami Pour Toujours Galileo Zhamanen Imagine Shimmer)
lonkat: B/C, kyynär: 0/0, silmät: ok
nly: cacib, sert
käyttö: -
luonne: -

e. Zhamanen Vamp (fawn)
(Usually The Best Moravia Campanella Zhamanen YSL Opium)
lonkat: A/B, kyynär 0/0, silmät: ok
Nly: 2x eri
käyttö: -
luonne: LT +157
Astutus: 28.-29.8.2014

Päätös 9.9.2014 Yhdistelmä täyttää jalostustoimikunnan ohjesäännöt ja pääsee listalle B.


kasvattaja Noora Kosonen, kennel Tosselin
P. 0400 582 654 , noora.kosonen@kolumbus.fi

i CZ&SK&AT CH IPO1 Diamond Badria´s Darling (fawn)
(Enricque Maison Louis D´or - Ballatrix Badria´s Darling)
lonkat: A, silmät: CSNB vapaa muuta: EU vapaa
nly: MVA
käyttö: IPO1
luonne: 20/20 (Fr)

e. JMV-10 PMJV-09 Rave On Celine Fauve AR (fawn)
(Avalon Frodo aus Pattes Velues Isfolkets Rave on )
lonkat: B/B, kyynär 0/0, silmät: ok muuta: csnb vapaa
Nly: SERT, Sel (Ruotsi)
käyttö: BH, TK1
luonne: MH

Astutus: loppuvuosi 2014

Päätös 2.10.2014 Yhdistelmä täyttää jalostustoimikunnan ohjesäännöt ja pääsee listalle A.

10. Muut asiat
10.1 Suomen Briard ry. on esittänyt jatkohalukkuutensa sponsoriyhteistyössä Royal Caninin kanssa.
10.2 Vuoden Briard-kilpailujen ilmoittautumiset vastaanottaa Pipsa Piironen

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 28.10.2014 klo 21.00Henna Mattila
puheenjohtajaAnnamari Aarnio
sihteeri
Vastaa Viestiin