Hallitus tiedottaa

Suomen Briard ry:n hallituksen, paikallisjaostojen ja toimikuntien tiedotuksia.

Hallitus tiedottaa

ViestiKirjoittaja Suomen Briard ry. » 03.04.08 21:53

Hallituksen kokous 1/2008 (helmikuu)

- Uudenmaan paikallisjaoston tili päätettiin avata päätilin SHOP Malmin rinnakkaistiliksi. Tilin käyttöoikeudet ovat pääyhdistyksen taloudenhoitajalla (Satu Vähä) ja Uudenmaan paikallisjaoston rahastonhoitajalla Annu Salomaalla.

- Tarvikemyynnin alennus: päätettiin markkinoida varastossa olevien T-paitojen, fleecien ja lippisten myyntiä reiluin alennushinnoin. Lehteen 1/2008 tulee alennushinnat. T-paita (perusmalli) 8€, T-paita (ladyfit) 10€, Fleecet 25€ ja lippikset 10€.

- Jäsenmaksu 2008: hallitus päätti esittää vuosikokoukselle jäsenmaksun korottamista seuraavasti, 25€/varsinainen jäsen, 10€/perhejäsen ja 250€/ainaisjäsen. Jäsenmaksulomake nidotaan lehteen 1/2008 sekä maksusta muistutetaan yhdistyksen keskustelupalstalla.

- Muut asiat: Hallitus on vastaanottanut Kennel Chaccadon, kasvattaja Virpi Leskinen, jalostusilmoituksen yhdistelmästä Toutempoil de la Chaume du Bois Dieu - Rune fauve de la Chaume du Bois Dieu. Yhdistelmä täyttää jalostustoimikunnan ohjesäännön kriteerit ja se saa hyväksynnän ja ilmoitetaan pentuvälityksessä A-listalle.

Kirjasi, sihteeri Minna U.
Suomen Briard ry.
 
Viestit: 319
Liittynyt: 21.04.05 11:59

Hallitus tiedottaa

ViestiKirjoittaja Suomen Briard ry. » 03.04.08 22:24

Hallituksen kokous 2/2008 (maaliskuu)

- Uuden hallituksen järjestäytyminen: Suomen Briard ry:n hallitus 2008 muodostuu seuraavasti, puheenjohtaja Mervi Kaikkonen, Ville Kuronen, Annamari Korva, Satu Vähä, Tuula Tanska, Nina Pakkanen ja Kati Jokio sekä 1. varajäsen Teija Ketola 2. varajäsen Tiina Järveläinen.
Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimii Minna Uusitalo.
Ville Kuronen valittiin yksimielisesti yhdistyksen varapuheenjohtajaksi.

- Erikoisnäyttely 2009 on anottu Pohjois- Suomeen (Kiiminki) elokuulle 2009 (anottu ensisijaisesti lauantaita 8.8.2009), järjestelyistä vastaa Pohjois-Suomen paikallisjaosto. Tarkempi päiväys varmistetaan kuluvan vuoden aikana SKL:sta.
Erikoisnäyttely 2010 pitää anoa syyskuun 2008 loppuun mennessä. Alustavasti Uudenmaan paikallisjaosto on lupautunut järjestämään erikoisnäyttelyn 2010 pääkaupunkiseudulla.

- Rotujärjestö "uhka": SKL:n toimintailmoitukseen 2008 pitää liittää mukaan rodun rekisteröintejä ja jäsenmääriä koskeva liite. Hallitus päätti liittää mukaan myös vastineen "Rotujärjestön toiminnasta ja tulevaisuudesta"

- Tuomarikollegio eli koearvostelutilaisuus pidettiin Tuusulassa 19.3.2008. Tuomarikokelaita oli kaikkiaan viisi ja kaikki seuraavat saivat arvosteluoikeudet rotuumme, Pirjo Aaltonen, Tapio Eerola, Saija Juutilainen, Tanya Ahlman-Stockmari ja Annukka Paloheimo.
Vastaanottavina tuomareina toimivat Jari Pellas ja Harry Tast sekä valvojana Marja Talvitie.

- Hallitus päätti että yhdistyksen kotisivujen linkkeihin linkitetään vain Suomen Briard ry:n jäsenten kotisivut.

-Tarvikemyyntiin päätettiin ostaa myyntiin briardaiheisia puutuotteita Wood Jewel nimiseltä firmalta, mm. avaimenperiä, pinssejä, rintaneuloja ja koruja. Uusista tuotteista tulee mainos www-sivuille ja keskustelupalstalle huhtikuun aikana ja myöhemmin lehteen 2/2008.

- Muuta asiat: hallitus on vastaanottanut kaksi jalostusilmoitusta, kennel Black Valiant's, kasvattaja Janette Lehtonen yhdistelmä Cartier Monzerat Hocky - Cartier Monzerat Pilar of Sabrina sekä Kennel Tosselin, kasvattaja Noora Kosonen yhdistelmä Twiny de la Tour Saint Genin - Eclair de L'Etoile de Panache. Molemmat yhdistelmät täyttävät jalostustoimikunnan ohjesäännön kriteerit ja saavat hyväksynnän ja ilmoitetaan pentuvälitykseen.

Kirjasi, sihteeri Minna U.
Suomen Briard ry.
 
Viestit: 319
Liittynyt: 21.04.05 11:59

ViestiKirjoittaja Suomen Briard ry. » 31.05.08 17:33

Briardien PEVISA ohjelma:
SKL:n jalostustieteellinen toimikunta on kokouksessaan 1.4.2008 hyväksynyt briardeille vuosikokouksen esittämän PEVISA -ohjelman, jossa rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja silmätarkastuslausunto 36kk voimassaoloajalla. HC.ta, PRA:ta tai RD:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Ohjelma on voimassa 31.12.2013 asti, jolloin rodun JTO on jälleen päivitettävä ja anottava uutta/jatkoa PEVISA -ohjelmalle.

-Minna, sihteeri
Suomen Briard ry.
 
Viestit: 319
Liittynyt: 21.04.05 11:59

ViestiKirjoittaja Suomen Briard ry. » 14.08.08 13:29

Hallituksen kokous 3/2008

- Erikoisnäyttely 2010 päätettiin pitkän keskustelun ja pohdinnan jälkeen anoa hallituksen toimesta Uudellemaalle heinäkuuksi 2010. Näyttelytoimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin Nina Pakkanen, sihteeriksi Kati Jokio ja rahastonhoitajaksi Satu Vähä.

- Jalostustoimikuntaa ei saatu kokoon keväällä tehtyjen kyselyjen perusteella, joten hallitus jatkaa jalostusasioiden hoitamista yhteyshenkilönään yhdistyksen sihteeri.

- Uudenmaan paikallisjaosto esitti paikallis/alajaostojen puheenjohtajien liittämistä hallituksen s-postilistalle. Hallitus päätti että jatkossakin hallituksen kokoukset ovat 'avoinna' vain hallituslaisille. Päätökset kirjataan kaikkien nähtäville keskustelupalstalle 'hallitus tiedottaa' osioon sekä Briard-lehteen.

- Yhdistyksellä on kaikkiaan kuusi(6)tiliä, joihin kaikkiin myönnettiin tilinkäyttöoikeus paikallisen rahastonhoitajan lisäksi yhdistyksen taloudenhoitajalle Satu Vähälle.

- Ranskan Briardyhdistys ABB täyttää tänä vuonna 20-vuotta. Hallitus päätti muistaa ABB:ta pienellä lahjalla, jonka Virpi Leskinen on luvannut ojentaa National d'Elevagen juhlaillallisella. Lahja hankitaan joko Wood Jeweliltä tai kynäruiskutaiteilija Heini Sepältä.

- Yhdistyksen taloussääntöön tehtiin pieni muutos: Yhdistyksen taloussäännöstä on aikanaan poistettu uusien paikallisjaostojen starttiraha (1000mk), koska taloussäännössä edelleen on paikallis/alajaostoja koskeva 1/3 tilitysvelvollisuus, päätti hallitus muuttaa sääntöä seuraavasti:
' Paikallisjaoston ei tarvitse tilittää 1/3 tuloistaan pääyhdistykselle ensimmäisen toimintavuotensa lopussa. Jatkossakin tilitys vain jos on merkittävää tuloa (rajana 500e). Jos paikallisjaosto kerää varoja esim. yhdistyksen erikoisnäyttelyyn tms. ei tilitystä tarvitse tehdä ennen kuin tapahtuma on pidetty ja lopullinen budjetti laskettu.'

- Yhdistyksen paikallis/alajaostoja koskevat säännöt päivitetään/uusitaan syksyn 2008 aikana yhteistyössä hallituksen ja paikallis/alajaostojen kanssa.

- Briardien rotumääritelmään on tulossa pieniä muutoksia. Uusi rotumääritelmä on luettavissa Ranskan yhdistyksen ABB:n sivuilta. Rotumääritelmä muutos etenee virallista tietä FCI:n kautta kunkin maan kennelliitolle ja siellä rotumääritelmätoimikunnalle. Toimikunta kääntää rotumääritelmän ja hoitaa asian eteenpäin SKL:ssa. Jäämme odottamaan virallista käännöstä ennen kuin julkaisemme uutta rotumääritelmää lehdessä tai www-sivuilla.

- Keskustelupalstalle on lisätty paikallis/alajaostoille omat informaatiopalstat, joita kaikilla foorumille kirjautuneilla on mahdollisuus lukea ja kommentoida.
- Briardien PEVISA esitys hyväksyttiin SKL:n jalostustieteellisen toimikunnan kokouksessa 1.4.2008. Esitys meni läpi sellaisenaan kuin SBry:n vuosikokous esitti.
- Rotujärjestöasiaa käsiteltiin tiedotuksen omaisesti SKL:n kevätvaltuustossa 31.5.2008. Asia on uudelleen esillä syysvaltuustossa marraskuussa 2008.
- Yhdistyksen vuosikokous päätettiin pitää helmikuun 2009 loppuun mennessä Tampereen seudulla. Tarkemmat ajankohdat ja paikkatiedot ilmoitetaan kokouskutsussa Briard-lehdessä 4/2008.
- Jalostusilmoituksia on vastaanotettu kolme: Kennel Kirmix, Leena Lindblad,yhdistelmä Zhamanen Indiana Jones - Kirmix Daiquiri. Kennel Kannusruohon, Tuula Tanska, yhdistelmä Boondock's It Just Hap'n - Woodlooks Gypsy Girl. Kennel Boondock's, Anu ja Jari Pellas, yhdistelmä James Bond Dalido - Boondock's In Need Indeed.
Kaikki em yhdistelmät täyttävät jalostuksen ohjesäännön kriteerit ja saavat hyväksynnän.

-Minna U/sihteeri
Suomen Briard ry.
 
Viestit: 319
Liittynyt: 21.04.05 11:59

ViestiKirjoittaja Suomen Briard ry. » 15.11.08 21:48

Hallituksen kokous 4/2008:

- Paikallis/alajaostoja koskevat säännöt on uusittu/päivitetty yhteistyössä hallituksen ja jaostojen kanssa. SBry:n hallitus hyväksyi uudet säännöt. Säännöt lähetetään kaikille paikallis/alajaostoille lähiaikoina.
- Briard lehden uusi painopaikka on HJ Salmelan kirjapaino Oulussa. Vanha painopaikka NUPA (nuorten työpaja) luopui kokonaan ko. toiminnasta.
- Vuosikokous 2009 pidetään Tampereella 21.2.2009 klo 16. Paikka on Tampereen Kaupunkilähetys ry:n vanhainkodin Koskikodin ruokasali. (tarkemmat tiedot ja kokouskutsu Briard lehdessä 4/2008)
- Tulevien erikoisnäyttelyjen sponsori asiat huolehtii SBry:n hallitus. Hallituksen jäsenet Satu Vähä ja Nina Pakkanen ottivat asian huolehdittavakseen ja neuvottelevat kahden seuraavan vuoden sponsorin.
- Vuoden Pentu kilpailun sääntöön tehtiin tarkennus: kilpailuaika on pennuilla kalenterivuoden lisäksi aina seuraavan vuoden tammikuu.
- Jalostusilmoituksia on vastaanotettu kolme: Kennel Kirmix, Leena Lindblad Exotique E'toile Panache - Kirmix Freyja, Kennel Chaccado, Virpi Leskinen Jolibumerang Beavis - Chaccado Buanera, Kennel Smooth Breeze, Hanna Koski Boondock's I'm Mum's Vip - Afra Orage D'Hiver.
Kaikki em yhdistelmät täyttävät jalostuksen ohjesäännön kriteerit ja saavat hyväksynnän.
- Kennelnimen puolto myönnettiin Jonna Nikumaalle, Kolari.

Kirjasi, sihteeri Minna U.
Suomen Briard ry.
 
Viestit: 319
Liittynyt: 21.04.05 11:59


Paluu Tiedotuksia

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 6 vierailijaa

cron