Vuosikokous 18.2.2018 Hämeenlinna

Suomen Briard ry:n hallituksen, paikallisjaostojen ja toimikuntien tiedotuksia.
Vastaa Viestiin
Suomen Briard ry.
Viestit: 327
Liittynyt: 21.04.05 11:59

Vuosikokous 18.2.2018 Hämeenlinna

Viesti Kirjoittaja Suomen Briard ry. »

Suomen Briard ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 18.2.2018 klo 15 alkaen Hämeenlinnassa Tiiriön ABC:n kokoustilassa, osoitteessa Paroistentie 1, 13600 Hämeenlinna. Jäsenyyden tarkistaminen alkaa noin puoli tuntia ennen kokousta. Sääntöjen mukaan yhdistyksen kokouksissa ei hyväksytä valtakirjoja.

***ESITYSLISTA TULOSSA***

Laittakaahan päivämäärä kalenteriin :hello:
Suomen Briard ry.
Viestit: 327
Liittynyt: 21.04.05 11:59

Re: Vuosikokous 18.2.2018 Hämeenlinna

Viesti Kirjoittaja Suomen Briard ry. »

Suomen Briard ry
KOKOUSKUTSU

Suomen Briard ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Hämeenlinnassa, Tiiriön
ABC:llä (osoite Paroistentie 1) sunnuntaina 18.2.2018 alkaen klo 15.00

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen
4. Kokouksen toimihenkilöiden valinta (sihteeri, pöytäkirjantarkastajat, ääntenlaskijat)
5. Työjärjestyksen vahvistaminen
6. Esitellään hallituksen laatima vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
7. Vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
8. Valitaan seuraavaksi kaudeksi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä tarkistamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä
10. Määrätään jäsenmaksun suuruus
11. Vahvistetaan seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
12. Esitys briardin PEVISA-ohjelmaksi (Liite 1) ja jalostuksen tavoiteohjelma (JTO).
Tavoiteohjelma luettavissa sähköisesti viimeistään 4.2.2018 yhdistyksen keskustelupalstalla. Tästä tiedotetaan myös Facebook-sivulla.
13. Jaetaan yhdistyksen vuosikilpailun palkinnot
14. Muut asiat
15. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Suomen Briard ry - hallitus

LIITE 1

Briardin PEVISA-ohjelma
Hallitus esittää vuosikokoukselle kaksi PEVISA -esitystä, joista suuremman

äänimäärän saanut esitys viedään Suomen Kennelliitolle anoen sitä briardin PEVISA-
ohjelmaksi. Nykyinen ohjelma päättyy 31.12.2018, ja uusi PEVISA-ohjelma tulee
toimittaa toukokuuhun 2018 mennessä. Hyväksytty ohjelma tulee voimaan
1.1.2019.

Esitys 1 – Anotaan jatkoa voimassa olevalle PEVISA-ohjelmalle:
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja
astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei
saa olla 36 kuukautta vanhempi. Rekisteröinnin raja-arvona on
lonkkaniveldysplasian aste C. Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta tai RD:tä sairastavan
koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Esitys 2 – Jalostukseen käytettäviltä koirilta vaaditaan myös luonnenäyttö:
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja
astutushetkellä
voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 36
kuukautta vanhempi. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C.
Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta tai RD:tä sairastavan koiran jälkeläisiä ei
rekisteröidä. Koiran tulee astutushetkellä olla luonnetestattu tai MH-luonnekuvattu.

Tulos ei vaikuta pentujen rekisteröintiin, mutta keskeytetty testi ei täytä PEVISA-
vaatimuksia. Luonnetestin tai MH-kuvauksen sijasta voidaan hyväksyä myös tulos

palveluskoirakokeesta tai hyväksytty pelastuskoirakoe (IPOR-A) tai hyväksytysti
suoritettu paimennuskokeen 1-luokka.
Rotujärjestö anoo esityksen mukana koirarekisteriohjeen kohdan 8 mukaista
pysyvää poikkeuslupaa, jolloin poikkeusluvan mukaisesti ulkomaisilta uroksilta ei
vaadita luonteen testausta/arviointia tai käyttötulosta. Poikkeuslupa koskee
sellaisten pentueiden rekisteröintiä, joissa astutus on tapahtunut ulkomailla tai
keinosiemennys on tehty tuontispermalla. Suomessa tapahtuvissa astutuksissa tulee
koirat tutkia PEVISA-ohjelman mukaisesti, tai rotujärjestö voi tapauskohtaisesti
esittää poikkeuslupaa uroksen käytölle (koirarekisteriohje kohta 5 ja 5.3.).
Briardilla on tällä hetkellä toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa, jossa

rotujärjestö hyväksyy seuraavat silmätutkimuslausunnot; voimassa oleva ERG-
lausunto (ei osoita KAT tai PRA) tai DNA-testi hämäräsokeuden CSNB suhteen (ei

sairas tai kantaja) tai kliininen silmätutkimustulos (ei osoita KAT tai PRA) voimassa
olevan PEVISA-ohjelman mukaisesti.
Suomen Briard ry.
Viestit: 327
Liittynyt: 21.04.05 11:59

Re: Vuosikokous 18.2.2018 Hämeenlinna

Viesti Kirjoittaja Suomen Briard ry. »

Vuosikokouksessa käsiteltävä esitys rodun uudeksi jalostuksen tavoiteohjelmaksi löytyy osoitteesta:
http://www.suomenbriard.net/doc/JTO2018_04022018.pdf

Tervetuloa kaikki jäsenet kokoukseen vaikuttamaan rodun tulevien vuosien jalostuksen tavoitteisiin!
Vastaa Viestiin